Comandă online si obtii cel mai bun pret la politele RCA!

Politica date personale

Cine suntem

RENOMIA – SRBA INSURANCE BROKER SRL, parte a grupului RENOMIA cu sediul în Cehia, este o companie înregistrată în Romania care are ca obiect vânzarea polițelor de asigurare în calitate de broker de asigurare.

Politica noastră personală de protecție a datelor reglementează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră. Puteți vedea politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal la adresa: https://www.renomia.ro/general-data-protection-regulation

Date personale pe care le prelucram

Prin intermediul site-ului www.rcaautoieftin.ro prelucrăm următoarele tipuri de date personale de la dvs:

 1. Date de identificare :
  1. nume și prenume
  2. cnp
  3. serie și număr carte de identitate
 2. ID cont client www.rcaautoieftin.ro
 3. Date de contact :
  1. adresă de email
  2. numărul de telefon
 4. Datele regasite in certificatul de înmatriculare auto:
  1. Adresa înmatriculării
  2. Număr de înmatriculare autoturism
  3. Serie șasiu
  4. Seria cărții de identitate a autoturismului
 5. An obținere permis de conducere

De ce avem nevoie de ele

Avem nevoie de datele dvs personale in temeiul legal al încheierii poliței de asigurare RCA și conform normelor ISF pentru emiterea polițelor RCA:

 1. Numele și prenumele – aceste informații vor fi trecute pe polița RCA pentru identificarea proprietarului auto și a șoferilor desemnați
 2. ID cont client www.rcaautoieftin.ro – conform normelor ASF, pentru emiterea online a polițelor RCA trebuie creat un cont securizat pentru utilizatorul care a comandat asigurarea RCA.
 3. Datele tehnice ale autovehiculului care se regasesc in certificatul de înmatriculare – aceste informatii sunt necesare asiguratorilor pentru a determina prima de asigurare si sunt afisate pe polita de asigurare iar numărul de înmatriculare si seria șasiu sunt folosite la interogarea bazei de date CEDAM pentru determinarea clasei de bonus-malus.
 4. Adresă de email – vom folosi aceste informații pentru a vă transmite online polița
 5. Număr de telefon – vă vom contacta dacă există probleme referitoare la polița dumneavoastră
 6. CNP si serie/număr carte de identitate - aceaste informații este obligatorii pentru identificarea proprietarului si a șoferilor
 7. An obținere permis de conducere – această informație este necesară pentru o parte dintre asiguratori la calculul primei de asigurare
 8. Adresa din certificatul de înmatriculare al autoturismului – această informație este necesară asiguratorului și va fi trecută pe polița RCA

Ce facem cu datele.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei RENOMIA – SRBA INSURANCE BROKER SRL situată în România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc pe serverele aplicațiilor RENOMIA – SRBA INSURANCE BROKER SRL din România.
Datele dumneavoastră personale necesare încheierii poliței RCA sunt partajate cu
CEDAM (ASF) precum și cu asiguratorii din România ce acționează în calitate de operatori independenți.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal.

Pentru asigurările din baza de date RENOMIA – SRBA INSURANCE BROKER SRL datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.
RENOMIA – SRBA INSURANCE BROKER SRL va prelucra datele cu caracter personal pe întreaga durată a contractului de asigurare / poliței de asigurare la care se va adăuga perioada de timp necesară pentru exercitarea drepturilor ce rezultă din contractele de asigurare / polițele de asigurare. După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal sunt șterse cu excepția acelor date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare iar la expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse.
Datele dumneavoastră cu caracter personal din activitatea dumneavoastră online sunt păstrate doar pe durata de viață a cookie-urilor, după care sunt distruse.

Care sunt drepturile dvs.

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la dpo@renomia.ro
Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail dpo@renomia.ro. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.
De asemenea puteți contacta si depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal la www.dataprotection.ro.