Comandă online si obtii cel mai bun pret la politele RCA!

Termeni si conditii

Termenii si conditiile aplicabile utilizatorilor site-ului www.rcaautoieftin.ro stabilesc regulile de prestare a serviciilor online, prin intermediul website-ului, de catre societatea comerciala Exclusive Web Services SRL, precum si regulile privind realizarea de comenzi online in vederea incheierii contractelor de asigurare prin intermediul www.rcaautoieftin.ro.    Folosirea serviciilor oferite de www.rcaautoieftin.ro se face numai cu acceptarea acestui document.
   Inainte de a folosi acest site, va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile de mai jos. In situatia in care nu sunteti de acord cu acestia, va rugam respectuos sa inchideti pagina www.rcaautoieftin.ro si sa nu folositi serviciile oferite. Continuarea navigarii sau comandarea / utilizarea oricarui serviciu oferit/prestat de www.rcaautoieftin.ro reprezinta acceptarea termenilor si conditiilor.

  Definitii
  Semnificatii ale termenilor folositi in cadrul acestui document:
utilizator: persoana fizica sau angajatul/reprezentantul unei entitati cu personalitate juridica care viziteaza site-ul si il utilizeaza in scop informativ sau pentru achizitionarea unui serviciu;
calculator rca – aplicatie de calcul prin servicii web a ofertelor de asigurare in baza datelor introduse de catre utilizator (sub rezerva corectitudinii acestor date); primele de asigurare sunt obtinute prin intermediul serviciilor web dezvoltate de catre firmele de asigurare.
servicii de comert electronic - furnizarea serviciilor solicitate de calcul al primelor de asigurare obtinute pe baza datelor solicitate de platforma de calcul online prin introducerea acestora in campurile corespunzatoare ale site-ului la initiativa exclusiva a Utilizatorului, fara prezenta fizica a partilor. Utilizatorul - persoana fizica sau reprezentantul persoanei juridice ce detine capacitatea deplina pentru efectuarea activitatilor juridice sau intreprinzatorul care foloseste pagina de internet este responsabil pentru corectitudinea datelor introduse in vederea obtinerii unor prime de asigurare corecte pentru incheierea de polite RCA online;
asiguratul – persoana fizica sau juridica, nominalizata in contractul de asigurare, detinator al autovehiculului asigurat si care, in schimbul platii primei de asigurare, se asigura pentru riscurile prevazute in contractul de asigurare;
contractul de asigurare - contractul in baza caruia asiguratorul se obliga sa indeplineasca obligatiile stabilite in cazul aparitiei evenimentului prevazut in contract cu conditia ca asiguratul sa fi achitat prima de asigurare la emiterea acestuia;
polita RCA – Contractul de asigurare emis pe baza datelor introduse, de catre compania de asigurari selectata si in conditiile solicitate de catre utilizator;
date cu caracter personal: informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrarea datelor cu caracter personal: operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

  Drepturi de proprietate asupra continutului
  Toate informatiile sau aplicatiile continute de acest site sunt proprietatea exclusiva a S.C. Exclusive Web Services SRL, societate ce isi rezerva dreptul de a modifica oricand continutul site-ului sau structura acestuia, fara o notificare prealabila.
  Reproducerea partiala sau totala a continutului acestui site, indiferent de scop, este strict interzisa fara acordul scris al Exclusive Web Services SRL.
  Prestarea serviciilor de asigurare prin Internet
• Serviciile de asigurare sunt prestate de societatea Renomia-SRBA Insurance Broker SRL denumita in continuare "Prestatorul de servicii" fiind broker de asigurare autorizat de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pentru a incheia contracte de asigurare. Domeniul de internet www.rcaautoieftin.ro este proprietatea Exclusive Web Services SRL.
• Renomia-SRBA Insurance Broker SRL este autorizata sa functioneze de catre Comisia de Asigurarilor prin Decizia 12/2001 si inregistrata in Registrul Intermediarilor in Asigurari sub numarul RBK 009.
• Datele de identificare ale Renomia-SRBA Insurance Broker SRL sunt: societate cu raspundere limitata cu sediul in Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 29-31, Etaj 1, Sector 3 avand Codul Unic de Inregistrare 10896391 si Numarul de Ordine in Registrul Comertului Bucuresti J40/8010/1998. Este inregistrata Operator de Date cu Caracter Personal la ANSPDCP cu nr. 4473.

  Tipurile de servicii prestate
• Prin pagina de internet www.rcaautoieftin.ro, EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL presteaza servicii de marketing si promovare a Prestatorului de servicii. Activitatea si serviciile Prestatorului sunt definite si reglementate de Legea 236/2018 cu completarile si modificarile ulterioare.
• Polita de asigurare RCA se va incheia intre dvs. si un asigurator agreat de dvs. prin intermediul Renomia-SRBA Insurance Broker SRL.

  Utilizarea aplicatiei si protejarea informatiilor transmise
• Pagina de internet: www.rcaautoieftin.ro poate fi folosita doar de persoanele majore, care au implinit 18 ani si care detin capacitatea deplina de a incheia acte juridice.
EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL depune toate eforturile, pentru a asigura securitatea datelor trimise. Accesul la bazele de date si la aplicatiile care proceseaza datele introduse de Utilizator / Client este protejat de login si parola.
• Utilizatorul are posibilitatea de a accesa in orice moment serviciile oferite in prezenta pagina web.
• Utilizatorul are posibilitatea in orice moment de a detecta si corecta erorile sale aparute la introducerea datelor prin emiterea unei alte oferte de asigurare.
• Daca intre timp s-a emis polita de asigurare, va rugam sa ne contactati prin orice mijloc pentru a solicita corectiile necesare. Mentionam ca aceste corectii se vor efectua doar cu prezentarea de copii ale actelor doveditoare.
Costuri legate de incheierea contractului
• Utilizatorul nu va suporta alte costuri suplimentare legate de incheierea contractului de asigurare, in afara de prima de asigurare, care se plateste in lei.
Modalitatea de plata
• Pentru efectuarea platii Utilizatorul are varianta de plata cu cardul online sau in numerar (ramburs) catre curierul agreat de catre EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL.
• La transmiterea de catre Utilizator a comenzii pentru emiterea politei RCA de catre Prestator oferta acestuia va fi salvata pe server-ul EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL si utilizatorul urmeaza sa fie contactat in scurt timp pentru detalii legate emiterea, transmiterea prin curierat si plata politei solicitate.
Confirmarea privind incheierea contractului
• Dupa plata online sau dupa transmiterea prin curier si efectuarea platii ramburs, clientul poate primi polita de asigurare in format electronic (PDF) pe adresa de mail pusa la dispozitie de catre acesta.

  Anularea Politei de Asigurare
• In cazul instrainarii vehiculului asigurat, asiguratul are dreptul la restituirea primei de asigurare pentru perioada ramasa (luni intregi) de la instrainarea acestuia si pana la sfarsitul perioadei asigurate initial cu conditia transmiterii de catre acesta a documentelor solicitate de asiguratorul respectiv.
• In cazul in care s-au inregistrat daune inainte de reziliere (din vina clientului) primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare nu se mai restituie.
• Solicitarea cu privire restituirea primei de asigurare se depune la oricare din sediile societatii de asigurari la care a fost incheiata polita RCA sau clientul poate alege sa fie asistat de catre Prestator in realizarea acestor diligente.

  Dreptul de autor si materiale incluse pe paginile de web ale site-ului www.rcaautoieftin.ro
• Drepturile de autor pentru site-ul de internet, informatiile si materialele incluse in acesta precum si sistemele de calcul si cotare sunt proprietatea SC EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL. Folosirea paginii www.rcaautoieftin.ro, a informatiilor si/sau o parte a acestora de catre terte persoane necesita acordul in prealabil al SC EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL.
• Informatiile si parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini sunt supuse modificarilor. SC EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL isi rezerva dreptul de a edita informatiile sau parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini fara instiintarea in prealabil a Utilizatorilor.
• Toate modificarile efectuate vor fi aplicabile si opozabile tertilor din momentul in care acestea sunt disponibile pe site.
Modificarea prevederilor Termenilor si Conditiilor aplicabile
• Modificarile intra in vigoare din momentul punerii la dispozitie a textului Termenelor si Conditiilor pe pagina de internet. Folosirea de catre Utilizatori a paginii de internet dupa introducerea acestor schimbari este echivalenta cu exprimarea acceptului de catre acestia precum si intelegerea acestora.
• Pentru a putea beneficia de serviciile oferite prin folosirea paginii de internet www.rcaautoieftin.ro trebuiesc acceptate conditiile prezentului document.

   Raspunderea materiala
EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa clientului sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea acestui site si a informatiilor pe care acesta le contine - de catre dumneavoastra personal sau o alta persoana - sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie, virusi sau orice alti factori similari.
• Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta, SC EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot aparea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exacta si completa a corectitudinii si utilitatii informatiilor disponibile pe acest site.
• Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.
• Utilizatorul nu este culpabil de interventia unor terti in baza de date si expunerea de informatii eronate; in cazul in care se dovesc astfel de fapte vor putea fi trasi la raspundere cei in culpa.
Dreptul de a cumpara produse de asigurare
• Produsele si serviciile mentionate in cadrul acestui site sunt disponibile numai in Romania, cetatenilor romani, persoanelor cu rezidenta permanenta in Romania sau persoanelor straine cu rezidenta in Romania si numai pentru autovehicule inregistrate/inmatriculate in Romania. Preturile si celelalte informatii pot constitui subiect de modificari fara notificare, modificari care sunt realizate de catre companiile de asigurari.
• Dupa incheierea contractului nu se mai pot modifica pretul si celelalte conditii cu privire la acesta.
Siguranta si protectia datelor dumneavoastra
• Prin navigarea pe site-ul www.rcaautoieftin.ro, EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL poate inregistra numai informatii sau date personale oferite in mod voluntar de catre persoane fizice majore.
• Sintagma date personale reprezinta datele unice individuale, referitoare la nume, prenume, adresa de domiciliu si cea de corespondenta, Cod Numeric Personal, status marital sau numar de telefon.
• Prin transmiterea de informatii prin intermediul acestui site, oferiti companiei noastre acces nerestrictionat, neconditionat si irevocabil la aceste date precum si dreptul de a le utiliza, reproduce, vizualiza si transmite in scopul gestionarii contractului de asigurare.
• In conformitate cu prevederile legale privind privind protectia datelor cu caracter personal, EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL nu va dezvalui fara autorizare nici o informatie referitoare la datele dumnoastra. In mod exceptional si in limitele prevederilor legale, vom putea folosi partial datele dvs in scopul promovarii de produse si servicii in colaborare cu alte companii cu care putem dezvolta programe comune.
EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL a dezvoltat masuri administrative, fizice si tehnice pentru protejarea informatiilor stocate pe acest site, dar nu accepta nici o responsabilitate sau raspundere privind securitatea datelor.
• Pentru protejarea informatiilor personale, EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL utilizeaza tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar daca oferim aceste tehnologii alaturi de alte masuri de protectie a informatiilor confidentiale si asiguram securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatiile transmise prin Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu tin de EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL si astfel, nu pot fi imputate acesteia.

  Limba utilizata
• Limba utilizata in relatiile dintre Client, Broker, Asigurator si EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL este limba romana. Pentru persoanele straine, se accepta si corespodenta in limba engleza.
Protectia datelor personale
• Administratorul datelor personale ale persoanelor Asigurate este Renomia-SRBA Insurance Broker SRL. Datele personale sunt procesate pastrand mijloacele de siguranta solicitate de legea romana si respectand prevederile legii in vigoare din acest domeniu. EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL asigura Utilizatorilor posibilitatea schimbarii, modificarii datelor personale ale acestora precum si ridicarea obiectiilor cu privirea la prelucrarea datelor personale (excluzand datele necesare incheierii si realizarii contractului) prin intermediul paginii de internet cu ajutorul formularului aflat pe pagina de contact a site-ului www.rcaautoieftin.ro sau sub forma scrisa prin trimiterea informatiilor la sediul social al Renomia-SRBA Insurance Broker SRL din Bucuresti, Str. Aristide Pascal 29-31, Etaj 1, Sector 3
Reclamatiile si sesizarile
• Reclamatiile si sesizarile referitoare la functionarea paginii pot fi depuse telefonic, sunand la telefon 021 313 83 93 sau folosind formularul aflat pe pagina de internet, accesibil la pagina de "contact" sau de asemenea in scris la sediul social al Renomia-SRBA Insurance Broker SRL situat in Str. Aristide Pascal 29-31, et.1 , Sector 3 Bucuresti.
• Reclamatia depusa corespunzator trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: numele si prenumele petentului, adresa de e-mail, adresa de corespondenta, numarul de telefon la care poate fi contact precum si descrierea problemei, la care se refera reclamatia.
EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL analizeaza aspectele semnalate si instiinteaza asupra rezultatelor si concluziilor neintarziat depunatorul reclamatiei prin intermediul postei electronice pe adresa de e-mail oferita de Utilizator. Reclamatiile vor fi analizate in termen de maxim 10 de zile de la data primirii acestora de catre EXCLUSIVE WEB SERVICES SRL.

Legea 236/2018 - click pentru detalii

 

 

INFORMARE PRE-CONTRACTUALA

In conformitate cu prevederile Legii 236/2018 si a Normei ASF 19/2018 vă comunicam următoarele informații:

I. Informații despre Intermediar:

INTERMEDIAR PRINCIPAL: Renomia-SRBA Insurance Broker SRL

Sediu social: Bucuresti, Sector 3, Strada Aristide Pascal 29-31, Etaj 1, inregistrata la ONRC sub nr. J40/8010/1998, CUI 10896391.

Renomia-SRBA Insurance Broker este inregistrata ca operator de date cu caracter personal la ANSCPD sub nr. 4473.

Înscris în Registrul Intermediarilor Principali sub nr. RBK-009/10.04.2003

Telefon: 021 313 8393; Fax. 021 315 4949

Email: office@renomia.ro; www.renomia.ro

 

ASISTENT IN BROKERAJ: Exclusive Web Services SRL, RAJ 502481

Adresa : Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii, Nr. 86

Telefon: 0754 600 400

Email : comenzi@renomia.ro

 

II. Informații Generale:         

Polițele RCA sunt emise in numele societăților de asigurare de Exclusive Web Services SRL, înregistrat in Registrul Intermediarilor in Asigurări si/sau Reasigurări sub numarul RAJ-502481 ca asistent in brokeraj al Renomia-SRBA Insurance Broker S.R.L., număr înregistrare Registrul Brokerilor: RBK-009

Renomia-SRBA Insurance Broker SRL este o persoană juridică română autorizată de către ASF să desfășoare activitatea de distribuție de asigurări pe teritoriul României şi pentru toate Societățile de Asigurări (inclusiv emiterea de contracte de asigurare şi colectarea primelor de asigurare în numele societăților), acționând în numele clienților săi. Verificarea înregistrării Renomia-SRBA Insurance Broker în Registrul Intermediarilor Principali se poate face accesând: https://asfromania.ro/supraveghere/registre- electronice/asiguratori-si-intermediari-din-romania

Clienții produselor de asigurare şi părțile interesate au dreptul legal să formuleze reclamații împotriva distribuitorilor. Condițiile de exercitare a acestui drept le puteți găsi accesând link-ul https://asfromania.ro/consumatori/petitii

Litigiile dintre clienții persoane fizice și distribuitorii de asigurări pot fi soluționate prin proceduri de soluționare alternativă a litigiilor. Condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor pot fi vizualizate accesând www.salfin.ro

Renomia-SRBA Insurance Broker S.R.L. poate oferi consultanță bazată pe o analiză imparțială și personală, în legătură cu produsele de asigurare comercializate.

III. Natura remunerației primite în legătură cu contractul de asigurare:

Pentru emiterea Poliței în baza Ofertei, emitentul încasează comision de la Societățile de Asigurare.

Natura remunerației este sub formă de parte variabilă (comision și/sau bonus). Valoarea comisionului încasat de emitent nu afectează prima de asigurare plătită de către client.

IV. Conflictul de interese:

Renomia-SRBA Insurance Broker S.R.L. nu se află în conflict de interese cu niciun Asigurător.

Renomia-SRBA Insurance Broker S.R.L. nu deţine participaţii calificate la niciun Asigurător

Niciun Asigurător nu deţine participaţii calificate la Renomia-SRBA Insurance Broker S.R.L..